Partium és Erdély

 Magyarlápos fazekasainak fő termékei a kancsó, a tejesköcsög, a pótrás rötyke /1 literes/, a kétkrajcáros /3 literes/, a garasos /4-5 literes/ és a káposztás rötyke , a vizeskanta, a füles fazék, a csicses csupor, az oláhtál, a tányérfélék és a tejes lábos voltak. Szűk fenekű, kettős sincű tálakat készítettek, szaruval, vörösbarna földfestékkel díszítették. A minták egy részét zöld mázzal díszítették, míg más részét barna engobbal kipontozták. A tálak oldalán levélcsokrot vagy tulipánfejeket helyeztek el, öblében négy levelet átlósan.

 Désen többnyire nagyméretű fazekakat /30-50 literes/ készítettek barnás színű agyagjukból, magafalán szaruval legyezőszerű, szétterülő mintával díszítették fehér földfestékkel. A korsót, kantát nem mázazták, míg a többit vékonyan, zöld mázzal mázazták. Valamennyi fennálló edény nyakát függőlegesen csíkozták. A fennfüles rötyke és az oldalán fülezett tárolóedény a rátó, gömbölyű szilkeforma volt. A dési bokályok a megszokottnál zömökebb, alacsonyabb formájúak voltak, fehér alapon, barnával díszítették.

 Désházát a csuprosok falujának is nevezték az itt készített sok tejescsupor és szilke miatt. Edényeik egy része magafalán mázas, más részük borostyános, azaz fekete öntőföldes. Díszítésként szívesen alkalmazták a sárga és a kék színt. A szilkék, a köcsögök erősen kiterülő száját belülről is megcsíkozták. A szilkék erősen hasasodó formájúak voltak. A borostyános szilkére fekvű tulipánfejeket helyeztek, az edényt zölddel mázazták. Különösen tányérokon fordult elő egy désihez hasonló, kissé egyszerűbb legyezőszerű minta.

 Zilah fazekasainak edényein érződik a habán ónmázas hatás, a színezésben, a motívumokban, a bokályformák gyakoriságában. Jellemző a sötétkék minta, melyet szaruzóval írtak. A zilahi edények jelentős részénél gyakran előfordul a "delfti hagyma" vagy az oldalra kihajló levélcsokor mint habán előzmény. A világos agyagból készülő vizeskorsó elejére két szemet festettek barna földfestékkel. A díszesebb edényekből maradt fenn több: tál, tányér, boroskancsó, bokály, szilke és a lapított oldalú butykoskorsó.

 Bánffyhunyad önálló stílust képviselt, a századfordulón fekete alapon fehér díszű edényeket készítettek. Régies mintákat használtak: kisbabos, nagybabos, csillagos, koszorús, csetenyés /fenyőágas/, búzafős, szőlőfürtös, tulipántos, szarkalábas, sunyoros díszű edényeket. Legjellemzőbb edényformáik a tálak és tányérok, a csatlós szájú boroskancsó, a kulacs, a káposztás fazék, a félvékás és vékás fazék, a tejesedény, a csupor, a fennfülű, a korsó és a medve alakú tartó volt.  A komaedénynek a fedője egy külön kis szilke feneke is egyben. Ebben az emeletes edényben többféle ételt is lehetett vinni egyszerre.

 A korai tordai edényeket fehér alapra mangánbarna festékkel, valamint krómsárga, kék és zöld mázzal díszítették. A legjellemzőbb motívum a szobotiszti későhabán kerámiából származó kettős koronájú fa, mely csak színesben fordul elő, a kék minták egy része hiányzik a barna kontúruak közül. A korai edényeket a barna kontúrú, színes festés jellemzi. Az 1860-as évek vége felé jelentkezik a kék festés mód. Az 1880-1890-es években fekete és vörös alapú edények is készülnek, fehér festéssel, zölddel, kékkel, sárgával megszínezve. A tordai bokályok közt gyakori a szarvast vagy madarat ábrázoló. Főleg tálasedények készültek, korsófélékből butykos. Kantáik kisebb méretűek a megszokottnál.

 Kolozsvár kiemelkedik Erdély főzőedénykészítő központjai közül. Stílusukról viszonylag keveset tudunk. Készült itt tányér, kanta, csupor, röstölő, fazék, lábas, fedő. A vásári edényt többnyire fröcsköléssel díszítették. Egy kis cirokseprővel fröcskölték rá a zöld, barna, néha kék mázat.

 Nagyvárad fazekasai fehér alapon sárga, zöld, esetleg barna színekkel dolgoztak, díszítőelemeik között hullámvonalak, csillagszerű virágok, karélyos levelek egyaránt a hódoltságkori magyar kerámiát és a bizánci stílust idézik.

 A Mezőtelegden készült fehér bokályok díszítménye kékkel írott, de a krómsárga színezés mellett a zöld is megtalálható. A díszítményük sárga közepű, vonalkázott szirmú kerek virágok vagy kék sugarazással kísért hosszúkás levél volt.

 Alsójára a leghétköznapibb használati edényeiről lett országos hírű. Jobbára máz nélküli, díszítetlen parasztedényeket készítettek, olcsó használati edényeket a környékbeli román és magyar parasztság mindennapi szükségleteire. Fehér alapon, kék, zöld, sárga díszítményű edényeiket megkülönbözteti a minták mellé rajzolt csíkozás, a motívumok árnyékolása. Egész Erdélyben ők az ősrégi, mázatlan cserépedény készítésének legkonzervatívabb képviselői. Kitűnő minőségű tüzálló füldjükből fazekakat készítettek, melyből a legnagyobb a 17 literes aprófőző volt, melyben apróra vágott káposzta főtt. A ficsupor 6-15 literes volt, nyaka alá hullámvonalat húztak. Az aránkó 4-6 literesig készült, ezt a fede fülezést nevezték kecskefülűnek. Az ejtjeles 3 literes volt, levest, káposztát, puliszkát főztek benne. Vizesedényeik a bugyogás korsó, a zörgős korsó, a csicses kancsó és a gömbölyú kancsó voltak. A járaiak leghíresebb edénye a járai hólyagos csupor volt. A hólyagos edényben pincehőmérsékletű bort vagy friss vizet lehetett megőrizni illetve forralt bort vagy ételt sokáig melegen tartani. A hólyagos csuprok zömök, mázatlan kancsóformák voltak, oldalt elhelyezett füllel. Fekete, sziványos agyagból készült, mely szerves, maradékokban gazdag , szén illetve mésztartalmú föld volt, melyek égetéskor hólyagokat képeztek az edény falában.

 Sebes-Körös völgyének leghíresebb fazekasfaluja Rév és Báród volt. Mindkét faluban alacsony szennyezettségű, vasoxidmentes agyagot használtak, mely égetés után is megtartotta fehér színét. A révi fazekasok leghíresebb edényei a révi korsó és a kanta. Jellegzetes díszítménye a kereszthím volt, amelyet méhviaszba ragasztott disznósertével írtak. Az aratási korsók elejére két szemet festettek. Míg a réviek elsősorban korsósok és kantások, a báródiak inkább fazekasok és tálasok voltak. Báród fazekasai korábban mázasedényeket is készítettek, önálló stílusuk azonban nem alakult ki.

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly.