A habánokról
A habánokról

 A habánok (más néven anabaptisták, vagy újrakeresztelkedők) egy, a 16. században létrejött protestáns vallási irányzat képviselői voltak. Hitelveik miatt a mai Svájc és Tirol területén üldözték őket, csoportjaik Morvaország, majd a magyar vidékek (főleg Felvidék és Erdély) felé vándoroltak, ahol birtokos főnemesek hívására, patronálása mellett telepedtek le. Zárt közösségeket alkottak, elkülönülve a város vagy a falu népétől. Őrizték német nyelvüket, közösen kezelték vagyonukat, egy háztartásban éltek, s csak felnőtt korukban keresztelkedtek, mert azt tartották, hogy a hit vállalásának tudatos elhatározásnak kell lennie. Ónmázas fajanszaik olyan luxuscikknek számítottak a 16-17. századi Európában, amelyet csak a főurak engedhettek meg maguknak. Ezeket a kerámiatárgyakat csak ünnepi alkalmakkor használták, a mindennapokban a kastélyok, püspöki, érseki paloták termeit díszítették. Az edényekre a megrendelő kívánságára gyakran évszámot, monogramot, nevet, címert festettek.

 A habán házközösség

 A tiroli kalaposmester, Jacob Hutter 1529-ben tűnt fel Morvaországban, és ún. házközösségekbe szervezte az újkeresztényeket. Innentől kezdve hutteritáknak vagy hutteri testvéreknek is nevezték őket, míg magyar elnevezésük (habán) a Haushaben szóból (házközösség) ered. A több száz fős „udvarok” közös árutermelésre rendezkedtek be. A pénzt közösen kezelték, közösen intézték beszerzéseiket és értékesítették áruikat. Személyes szükségleteikről, ruházkodásukról, étkezésükről és a gyermekek neveléséről a közösség gondoskodott. Közös konyhán főztek, együtt étkeztek, aktív vallási életet éltek. Nagy gondot fordítottak a gyermekek oktatására és az iparos mesterségek tanítására. Szigorú szabályok szerint történt a munkamegosztás, amely a termelésre, a házi munkára és a családi életre is kiterjedt. Fegyelmezettségük és szigorú, igényes munkájuknak köszönhetően igen magas színvonalú kézműiparuk fejlődött ki.

A habánok Magyarországon

 A magyarországi habán fazekasok jelentős ága az európai fajanszkultúrának. Stílusukat tekintve három nagy csoportra oszthatók. A koraiak a faenzai reneszánsz ízlésvilágát követik. a XVII. század második felétől fokozatosan teret hódít a barokk. Az ekkor készült, delftinek mondott darabokban egyre jelentősebb a kék szín. A növényi ornamentika mellett megjelenik az épületek, madarak stilizált, dekoratív ábrázolása. A XVII. században szinte elnépiesedik a habán kerámia. Változnak a formák, a díszítmények jobban alkalmazkodnak a helyi lakosság igényeihez. A XIX. században a katolizálás folytán a habán közösségek vagy szétesnek és helyi fazekasokként működnek tovább, vagy tovább utaznak keletre, majd Amerikába.
Az önálló Erdély megszűnése után a Habsburg-birodalom katolikus egyházának nyomására meggyengültek a habán közösségek, kerámia művészetük lassanként a helyi népművészetbe épült be. A felső-magyarországi újkeresztények hivatalosan 1685-ig működtek egyházként. Az utolsó fennmaradt hutteri közösség 1767-ben az erdélyi Alvincról indult kelet felé, Lebédiába, majd a cári Oroszországba, ahonnan a hadkötelezettség bevezetése miatt Észak- Amerikába távoztak.

A habán kerámia: az ónmáz titka

 A kétszeri égetéssel készített vakító fehér ónmázas fajansztárgyaik, kék- és sárga mázas kerámiáik is egyedülállóak. A fehér ónmázas fajanszokat úgy készítették, hogy a cserépedény agyagtestét megszárították, alacsony hőfokon kiégették, majd ón- és ólom-oxid keverékébe márották, majd a nyers mázon fémoxidokkal, -antimonsárgával, kobaltkékkel, mangánlilával, rézzölddel- díszítették és magas hőfokon újra kiégették. Az égetés hozta elő a színeket, esetenként az alapmáz is színezett volt.  A habán fazekasok kétféle agyagot használtak. Fazekasagyagot és márgás agyagot, vagyis tálföldet. Az ónmáz csak a márgás agyagon tart repedezés nélkül. Ismerték az agyagfajták égetésének fortélyait, a kemencék különböző típusait. Legtökéletesebb alapmázuk az átlátszatlan (opak) ónmáz volt. Az ónmáz előállítására fémónt (cint) és fémólmot olvasztottak össze 20-80 % arányban, majd kemencében hevítették. A hevítés folyamán ún. kalcin (ón-ólomhamu) azaz óndioxid és ólom-oxid keveréke keletkezett. A kalcint homokkal és konyhasóval kevés borkő hozzáadásával összekeverték és agyagtálakban a kemence legmélyebb helyén összeolvasztották (frittelték). Ezt a frittet vízzel péppé őrölték és ezzel mázoltak. Az ónmáz kémiailag ólomnátrium-szilikát, melyben fel nem oldódott óndioxid van. Ez a fel nem oldódott fehér óndioxid teszi a mázat átlátszatlanná és fehér színűvé. Az edényeket először nyersen égették (zsengélték), majd mázolták. A díszítést a nyers, még ki nem égetett máz felületére vitték fel ecsettel, írókával. Készítettek nem csak fehér, hanem színes, elsősorban sárga ónmázat is. A sárgát antimon-oxiddal állították elő, amely ugyan nem színező fémoxid, de az ólom-oxiddal sárga színű ólomantimóniát képez. Díszítésként kobaltkéket, sárgát, mangánlilát és zöldet használtak. Az égetést 940-980 fokon végezték. A tárgyak a kemencében tükörsima, tejüvegszerű mázat kaptak, amelyen a besüllyedt festékek ragyogóan érvényesültek. A habánok erőssége az egyenletes, színes alapmáz készítése volt, ebben megelőzték az összes európai manufaktúrát.


Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly.